x

BURGED is an education, training and knowledge-based application partner which is actively involved in the development of education technologies, entrepreneurial education and the development of e-learning training courses. One of the leading organizations across its region and representing the civic sector in the region, BURGED has expanded network and high-quality staff(pls see profile) consisting of academicians, R&D experts in public bodies, municipality innovation center social workers and teachers as well.

BURGED, eğitim teknolojilerinin, girişimcilik eğitiminin ve e-öğrenme eğitim kurslarının geliştirilmesinde aktif olarak yer alan bir eğitim, öğretim ve bilgi tabanlı uygulama ortağıdır. Bölgenin önde gelen kuruluşlarından biri ve bölgedeki sivil sektörü temsil eden BURGED, akademisyenler, kamu kurumlarındaki Ar-Ge uzmanları, belediye yenilik merkezi sosyal hizmet uzmanları ve öğretmenlerden oluşan geniş bir ağ ve yüksek kalitelede emek veren çalışanlardan veya gönüllülerden oluşmaktadır.

Burged yönetim kurulu üyeleri, Bursa genelindeki çeşitli kamu kuruluşlarının proje koordinatörleri oldukları için AB tarafından finanse edilen projeler konusunda oldukça deneyimlidir.2017 yılında Finlandiya Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Ka2 yetişkin projelerinden biri, farklı AB ülkelerinde İsveç, Finlandiya, Belçika, İtalya, Türkiye, İspanya ve Nederlands’da dil kafeleri kurarak bölgesinde fark yaratn tamamen ücretsiz hizmetler sunmuştur.AB’de aynı anda faaliyet gösteren 7 dil kafesinin de bir network ağındadır.

Tarihimiz

BURGED 2017 yılında bir grup öğretmen ve proje koordinatörleri tarafından Bursa Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.BURGED bu zamanda kadar 25 öğrencimizi sadece gençlik projeleri bağlamında yurt dışına gitmesini sağlamıştır.
Bunun yanında diğer yürüttüğü profesyonel projelerde de öğretmen veya akademisyenlerimizin projelerde yürütücü olarak AB genelinde bilgi ve tecrübe sahibi olmasının sağlamıştır.

Misyonumuz

Sivil Toplum Kuruluşları hepimizin bildiği aynı amaç ve hedeflerde birçok bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları kuruluşlardır.Sivil toplum kuruluşları sadece düşüncelerini ifade eden değil, aynı zamanda proje üreten, sorunlara çözüm arayan, bilimsel araştırmalar yapan, hizmet eden ve barışçıl bir yapıya sahiptir. Toplumumuzda yaşayan bireylerin bilinçlendirilmesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının nedenli önemli olduğu, birlik ve beraberliğin sorunları çözmekte olmazsa olmaz bir şart olduğu anlatılması gerekmektedir.Özellikle eğitim sektöründe projelerin geliştirilmesi,toplumun tüm kesimlerinin eğitimin sorunlarına aktif katılımını sağlaması,farkındalık çalışmaları,eğitimde yeniliklerin sürdürülebilmesinde ve en önemlisi gençlerimizin kişisel,manevi ve etik gelişimlerinde bir nebze destek olabilmek eğitim derneklerinin en büyük önceliğidir.

Vizyonumuz

Bursa Eğitim ve Gençlik Derneği olarak herhangi bir belirli grup veya coğrafi bölgeyle bağlantılı değiliz. Siyasi veya politik bir aidiyetimiz bulunmamaktadır.Amacımız AB sürecinde ülkemizinde içinde olduğu finansal kaynakların okullarımız,kurumlar,gençler,meslek odaları tarafından en etkili şekilde kullanmasına yardımcı olmak ve gençlerimizi yerel veya uluslararası proje fırsatlarından haberdar edip bölgemizin inovatif ve sosyo-kültürel gelişimine yardımcı olmaktır.

HakkımızdaEkibimizReferanslarımızİletişim