Erasmus+ KA2 Projects

Keep Educating Yourself!

Ülkemizinde Gerek katılım öncesi mali destek gerek Erasmus+ gibi çeşitli programlarla yürüttüğü AB entegrasyon destekleri büyük fırsatlar sunmaktadır.Sivil Toplum Kuruluşları olarak misyonumuz gereği Eğitmenleri ve öğrencileri ve gençlerimizi merkeze alarak Bursamızın ve Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeye katkıda bulunabilmek adına faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

Erasmus+ programının bir alt dalı olan Stratejik ortaklık projeleri KA2(key action 2) olarak adlandırılmaktadır.Okul Eğitimi,Mesleki Eğitim,Yüksek Öğretim,Yetişkin Eğitimi ve Gençlik olmak üzere beş alandan oluşmakta olan Ka2 stratejik ortaklıkları iyi uygulamaların değişimi ve yenilik geliştirme projeleri geliştirmeyi ve yürütmeyi hedeflemektedir.

Yürütmekte olduğumuz Erasmus+ Ka2 projeleri;

  • Language Voices in EU-KA204 => 2017-2019
  • Through Enterprise-KA202 => 2018-2020
  • OpenMakers-KA204 => 2018-2020
  • Language on the go(Lango)-KA204 => 2019-2021