Bursa Egitim ve Genclik Dernegi

Keep Educating Yourself!

    • Eğitim Derneklerinin bir STK Olarak Önemi ve Misyonu

Sivil Toplum Kuruluşları hepimizin bildiği aynı amaç ve hedeflerde birçok bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları kuruluşlardır.Sivil toplum kuruluşları sadece düşüncelerini ifade eden değil, aynı zamanda proje üreten, sorunlara çözüm arayan, bilimsel araştırmalar yapan, hizmet eden ve barışçıl bir yapıya sahiptir.Özellikle eğitim sektöründe projelerin geliştirilmesi,toplumun tüm kesimlerinin eğitimin sorunlarına aktif katılımını sağlaması,farkındalık çalışmaları,eğitimde yeniliklerin sürdürülebilmesinde ve en önemlisi gençlerimizin kişisel ve manevi gelişimlerinde bir nebze destek olabilmek eğitim derneklerinin en büyük önceliğidir.

   Bursa Eğitim ve Gençlik Derneği olarak;

 Herhangi bir belirli grup veya coğrafi bölgeyle bağlantılı değiliz. Siyasi veya politik bir aidiyetimiz bulunmamaktadır.Bir grup öğretmen ve proje koordinatörünün rehberliğinde tamamen temel eğitime erişim,Eğitimde fırsat eşitliği,Gençlerimizin AB fırsatlarından yararlanmaları ve eğitimde girişimciliği öne çıkarmaya çalışan bir misyonda çalışmaktayız.

  • BURGED, sosyal girişimcilik, sosyal yenilik, eğitimde fırsatlar ve AB projelerinde daha önce tecrübesi olmayan kişileri ve kuruluşları besleyen ve yönlendiren bir organizasyondur.

Burged;
• Okullarda,
•  Dezavantajlı topluluklarda,
•  Daha önce sosyal girişimcilik ile tanışmamış bireyler ve sivil toplum kuruluşlarında;
•  Çalışmalarında ve eğitim kalitelerinde fark yaratmaya çalışan kişileri
sosyal içermeye yardımcı olmak,Yabancı dil öğreniminde farklılık yaratmayı,dezavantajlı bireyleri, dezavantajlı toplulukları kendi çözümlerini geliştirmek ve işsizlik, yoksulluk,eğitimden eşit yararlanma ve yoksunluk gibi başlıklarda çözümler sunma konularına odaklanmaktadır.

Bizi sosyal medya üzerinden takip etmek için;

https://www.facebook.com/BursaEgitimveGenclikDernegi/

https://twitter.com/Burged_16

https://www.instagram.com/bursaegitimvegenclik/